Το Nitrax είναι ένα βιολογικό φίλτρο που περιέχει ειδικούς μικροοργανισμούς για την αποικοδόμηση τοξικών μεταβολιτών (αμμωνίου / νιτρωδών) στο ενυδρείο σας. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας των ψαριών. Επιπλέον, το Nitrax μειώνει την ανάπτυξη των άλγεων μέσω της αναερόβιας αποικοδόμησης των νιτρικών αλάτων και έτσι προάγει τη ζωτικότητα των ψαριών σας.

Βάρος 0.100 kg
Παραγωγός