Αμφότερα το τάισμα ή τα απόβλητα των ψαριών είναι πιθανές αιτίες για την εισαγωγή των φωσφορικών στο νερό. Ένα μέρος τους λαμβάνεται σαν θρεπτικό συστατικό των φυτών, η περίσσεια τους παρόλα αυτά παρέχει τροφή στην ανεπιθύμητη άλγη.

Το sera PO4-Test παρέχει εύκολα και γρήγορα, μια εικόνα του επιπέδου συγκέντρωσης των φωσφορικών. Επιπλέον φωσφορικά μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με το sera phosvec・clear (γλυκό νερό) ή sera phosvec Granulat (γλυκό και θαλασσινό νερό) ή sera pond phosvec (λίμνη).

Αρκετό για περ. 60 μετρήσεις.

Βάρος 0.2 kg
Συσκευασία σε ml

Παραγωγός