Για περ. 420°dGH.

Σε περίπτωση πολύ χαμηλών τιμών GH συνιστούμε sera mineral salt.

Υψηλά επίπεδα ολικής σκληρότητας μπορούν να μειωθούν με ανάμιξη με απιονισμένο νερό (R/O).

Για την δημιουργία μαλακού νερού συνιστούμε την προσθήκη του sera blackwater aquatan ή το φιλτράρισμα με τύρφη sera super peat.

Βάρος 0.020 kg
Παραγωγός