Το Stability έχει σχεδιαστεί ειδικά για το ενυδρείο και περιέχει ένα συνεργιστικό μείγμα αερόβιων, αναερόβιων και προαιρετικών βακτηρίων που διευκολύνουν τη διάσπαση των οργανικών αποβλήτων, της αμμωνίας, των νιτρωδών και των νιτρικών. Τα βακτήρια που χρησιμοποιούνται από το Stability δεν δεσμεύουν το θείο και δεν θα παράγουν τοξικό υδρόθειο. Το Stability είναι εντελώς ακίνδυνο για όλους τους υδρόβιους οργανισμούς καθώς και για τα υδρόβια φυτά, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής χρήσης.

Βάρος 0.250 kg
Συσκευασία σε ml

Παραγωγός