Το στρόντιο εμφανίζεται στο φυσικό θαλασσινό νερό σε συγκέντρωση περίπου 8 έως 10 mg/L. Χημικά μοιάζει πολύ με το ασβέστιο και πολλοί οργανισμοί το ενσωματώνουν στους σκελετούς τους μαζί με το ασβέστιο. Η προσθήκη του σε ενυδρεία υφάλων βοηθά την ανάπτυξη κοραλλιών, κοραλλιογενών φυκών και άλλων οργανισμών που εναποθέτουν έναν ασβεστώδη σκελετό ή κέλυφος.

Το Reef Strontium™ προορίζεται για την αποκατάσταση και διατήρηση του στροντίου στα επίπεδα που βρίσκονται στο φυσικό θαλασσινό νερό χωρίς να επηρεάζει το pH. Το στρόντιο χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως το ασβέστιο και έχει παρόμοια σημασία για τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου ανάπτυξης.

Το Reef Strontium™ περιέχει 10.000 mg/L διαθέσιμου στροντίου το οποίο βοηθά στη διατήρηση της καλής ανάπτυξης των κοραλλιών και αναστέλλει την κατακρήμνιση/εξάντληση της αλκαλικότητας του στροντίου.

 

Βάρος 0.100 kg
Συσκευασία

Συσκευασία σε ml

Παραγωγός