Το Discus Buffer® βοηθά στην αναπαραγωγή του ιδανικού περιβάλλοντος Discus (χαμηλό pH & χαμηλό GH (Γενική σκληρότητα).
Το Discus Buffer® θα μειώσει το pH και θα το διατηρήσει χαμηλό.
Μαλακώνει επίσης το νερό μειώνοντας ασβέστιο και μαγνήσιο.
Χρησιμοποιήστε το Discus Trace™ για να επαναφέρετε το σωστό επίπεδο ιχνοστοιχείων και χρησιμοποιήστε το NutriDiet® Discus Flakes για ακμάζοντες, υγιείς δίσκους.

Το Neutral Regulator® και το Discus Buffer® μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό για την επίτευξη του επιθυμητού pH κατά την εκτέλεση αλλαγών νερού ή την προσθήκη νερού από πάνω. Το παρακάτω διάγραμμα αναλογιών έχει σχεδιαστεί για νερό RO όπου γενικά δεν υπάρχει ρυθμιστική ικανότητα.

Περιέχει ρυθμιστικά διαλύματα φωσφορικών και μαλακτικούς παράγοντες. Ασφαλές για όλα τα ψάρια του γλυκού νερού που έχουν εγκλιματιστεί σε όξινο pH.

*To Discus Buffer® επειδή έχει κατασκευαστεί με βάση τον φώσφορο, ενδέχεται να επηρεάσει τα επίπεδα των φωσφορικών σας, οπότε απαιτείται προσοχή στη χρήση του.

Βάρος 0.250 kg
Συσκευασία

Παραγωγός