Το Red Sea Foundation Elements ορίζει και διατηρεί τα σωστά ισορροπημένα επίπεδα ασβεστίου, αλκαλικότητας και μαγνησίου.

Ένα επιτυχημένο ενυδρείο κοραλλιογενών υφάλων εξαρτάται από τη διατήρηση των κατάλληλων παραμέτρων νερού που, με τη σειρά τους, παρέχουν το σταθερό περιβάλλον που απαιτείται από τα κοράλλια.

Αν και όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στο φυσικό θαλασσινό νερό παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή των βέλτιστων παραμέτρων νερού, μερικά από αυτά έχουν πιο σημαντικό ρόλο στη συνολική σταθερότητα. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση του περιβάλλοντος των υφάλων και περιλαμβάνουν τα τρία κύρια στοιχεία: ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg) και διττανθρακικά (HCO3).

Αυτά τα τρία στοιχεία θεμελίωσης του υφάλου έχουν σημαντική επίδραση στη χημεία του νερού (σταθερότητα pH, αλκαλικότητα και ιοντική ισχύς του θαλασσινού νερού) και σε πολλές από τις βιολογικές διεργασίες των κοραλλιών (σχηματισμός σκελετού, ανταλλαγή ιόντων και φωτοσύνθεση).

Συγκέντρωση:

1 ml θα αυξήσει το επίπεδο Ca κατά 100 λίτρα (25 gal) κατά 2 ppm.
1 ml θα αυξήσει την αλκαλικότητα των 100 λίτρων (25 gal) κατά 0,036 meq/l (0,1 dKH)
1 ml θα αυξήσει το επίπεδο Mg των 100 λίτρων (25 gal) κατά 1 ppm.

Μέγεθος/όγκος συσκευασίας:

3 X 250 ml (3 X 8,5 fl.oz)

Βάρος 1 kg
Συσκευασία σε ml

Παραγωγός