Σε όλες τις αντλίες Eccoflow, οι πτερωτές είναι διπλά τοποθετημένες και προσαρμόζονται ειδικά στις αντίστοιχες επιδόσεις του κινητήρα. Αυτό επιτρέπει την πολύ ομαλή λειτουργία και την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας των αντλιών Eccoflow. Λόγω των ξεχωριστών κεραμικών αξόνων, οι αντλίες JUWEL Eccoflow είναι επίσης ιδανικές για χρήση στο θαλασσινό νερό. Φυσικά, οι αντλίες JUWEL Eccoflow πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και βεβαίως πιστοποιούνται με πιστοποίηση TÜV / GS. Οι αντλίες JUWEL Eccoflow 600 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση στο σύστημα φίλτρων JUWEL.

Βάρος 2 kg
Παραγωγός