Βάρος 20 kg
Είδος Τροφής

Ηλικία

Παραγωγός

Συσκευασία