Λύση για την αύξηση της σκληρότητας των ανθρακικών σε θαλασσινά ενυδρεία. Το KH Plus δημιουργήθηκε για τη διατήρηση απότομων πτώσεων ανθρακικής σκληρότητας και την αποκατάσταση της ιοντικής ισορροπίας στο ενυδρείο.

Η σωστή τιμή των ανθρακικών ιόντων είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη των κοραλλιών. Λόγω της παρουσίας ανθρακικών ιόντων είναι δυνατή η διατήρηση σταθερού επιπέδου pH.

Δοσολογία: 10 ml διαλύματος KH Plus αυξάνει την ανθρακική σκληρότητα κατά 0,25 dKH σε 100 l (27 US gal) νερού. Η σκληρότητα των ανθρακικών στο ενυδρείο υφάλων πρέπει να είναι περίπου 6,5 -8,5 dKH. Μην αυξάνετε την dKH περισσότερο από 0,5 dKH ανά 24 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα μαγνησίου σας είναι εντός του συνιστώμενου εύρους προτού επιχειρήσετε να αυξήσετε ή να προσαρμόσετε τα επίπεδα ασβεστίου και αλκαλικότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο ενυδρείο. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Βάρος 0.5 kg
Συσκευασία σε ml

Παραγωγός